มาตรฐานการผลิตและแปรรูปผักเชียงดา

มาตรฐานการผลิตและแปรรูปผักเชียงดา

มาตรฐานการเพาะปลูก
>>> ได้รับการขอรับรองว่าเพาะปลูกตามมาตรฐานออร์แกนิคสากล USDA Organic
>>> ได้รับการขอรับรองว่าเพาะปลูกตามมาตรฐานออร์แกนิคสากล EU Organic
>>> ได้รับการขอรับรองว่าเพาะปลูกตามมาตรฐานออร์แกนิคสากล COR Organic
>>> ได้รับการขอรับรองว่าเพาะปลูกตามมาตรฐานออร์แกนิคสากล IFOAM Organic
>>> มาตรฐานระบบจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช)

มาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร
>>> ได้รับการขอรับรองว่าแปรรูปตามมาตรฐานออร์แกนิคสากล USDA Organic
>>> ได้รับการขอรับรองว่าแปรรูปตามมาตรฐานออร์แกนิคสากล EU Organic
>>> ได้รับการขอรับรองว่าแปรรูปตามมาตรฐานออร์แกนิคสากล COR Organic
>>> ได้รับการขอรับรองว่าแปรรูปตามมาตรฐานออร์แกนิคสากล IFOAM Organic
>>> ได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP)
>>> สถานที่ผลิตอาหาร (อย.)
>>> เครื่องหมายรับรองฮาลาล
>>> ได้รับการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

สันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์จำหน่ายวัตถุดิบสมุนไพรออร์แกนิค และรับผลิตแปรรูปสมุนไพรตามมาตรฐานออร์แกนิคสากลภายใต้แบรนด์ต่างๆ OEM